Om larmet går

Om larmet går, kontrollera orsaken till att larmet löst ut och larma vid behov 112 eller utför annan lämplig åtgärd.

För att stänga av larmet, gå vidare och följ stegen i beskrivningen nedan.

Stänga av larm

Stänga av och återställa larmande brandvarnare och vattensensorer

Om larmet går, kontrollera orsaken till att larmet löst ut och larma vid behov 112 eller utför annan lämplig åtgärd.

1.     Tryck på ovansidan på sensorn för att stänga av larmet. Larmet pausas nu i 10 minuter så att du hinner torka upp eller vädra ordentligt.

Brandvarnaren: Tryck i mitten av den vita ytan av detektorn.

Vattensensorn: Tryck på ytan mellan vingarna.

2.     Ta nu reda på vilken sensor som utlöst larmet. Det hittar du i appen Smart Family. Du kan inte stänga av larmet från appen.

3.     Avlägsna den aktuella sensorn från fukt eller rök och torka upp alternativt vädra ordentligt.

Sista utvägen

Återställning genom att ta ur batteriet

Hjälper inte ovanstående steg behöver batteriet tas ut och sättas tillbaka i sensorn igen.

För att komma åt batteri och återställa/reset på vattensensorn, vrid moturs på toppen ca 0,5 cm och ta bort den (två delar lossnar).

brandvarnaren sitter batteri och återställa/reset på undersidan, vrid hela sensorn moturs ca 0,5 cm och ta bort sensorn från takfästet.

återställ sensor genom att ta ur och sätta i batteriet igen.