Om larmet går

Om larmet går, kontrollera orsaken till att larmet löst ut och larma vid behov 112 eller utför annan lämplig åtgärd.

För att stänga av larmet, gå vidare och följ stegen i beskrivningen nedan.

Stänga av larm

Stänga av och återställa larmande fukt-och rökdetektorer

Om larmet går, kontrollera orsaken till att larmet löst ut och larma vid behov 112 eller utför annan lämplig åtgärd.

OBS! Om larmet går kommer samtliga detektorer att larma.

1.     Tryck på ovansidan på detektorn för att stänga av larmet. Larmet pausas nu i 10 minuter så att du hinner torka upp eller vädra ordentligt.

Rökdetektorn: Tryck i mitten av den vita ytan av detektorn.

Fuktdetektorn: Tryck på ytan mellan vingarna.

2.     Ta nu reda på vilken detektor som utlöst larmet. Det hittar du i appen Smart Family. Du kan inte stänga av larmet från appen.

3.     Avlägsna den aktuella detektorn från fukt eller rök och torka upp alternativt vädra ordentligt.

Sista utvägen

Återställning genom att ta ur batteriet

Hjälper inte ovanstående steg behöver batteriet tas ut och sättas tillbaka i detektorn igen.

För att komma åt batteri och återställa/reset på fuktdetektorn, vrid moturs på toppen ca 0,5 cm och ta bort den (två delar lossnar).

rökdetektorn sitter batteri och återställa/reset på undersidan, vrid hela detektorn moturs ca 0,5 cm och ta bort sensorn från takfästet.

återställ sensor genom att ta ur och sätta i batteriet igen.