Guider & hjälp

Med Telia Smart Family får du ett enklare och bekvämare vardagsliv med hjälp av vår app och våra prylar.

Behöver du hjälp med installationen så hittar du vår installationsguide här.

Installations- och återställningsguider

Digitalt hemlås: Yale doorman

Med hjälp av Telia Smart Family kan du styra ditt digitala dörrlås Assa Yale Doorman på distans.

Från Telias sida rekommenderar vi att ni anlitar en behörig låssmed som säljer Yale Doorman och kan hjälpa till med installation av låset.

Obs! Innan du kontaktar en låssmed kan det vara bra att ta bilder på ditt befintliga lås. För mer information se Assas hemsida

På Assas hemsida kan du även hitta behöriga låssmeder. För nedanstående regioner kan vi rekommendera följande låssmeder.